ભારતમાં આજે સોનાનો ભાવ

જો તમે સોનામાં રોકાણ કરવા અથવા અંગત ઉપયોગ માટે સોનાના આભૂષણો ખરીદવા માંગતા હો, તો તમારી ખરીદી સાથે આગળ વધતા પહેલા તમને જોઈતી તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી અહીં મેળવો. ભારતમાં 24 કેરેટ સોના અને 22 કેરેટ સોનાની નવીનતમ કિંમતો અહીં શોધો અને જાણકાર નિર્ણય લેવા માટે તેમની તુલના પણ કરો. તમામ કિંમતો આજે અપડેટ કરવામાં આવી છે અને તે ઉદ્યોગના ધોરણોની સમકક્ષ છે.

ભારતમાં આજના સોનાનો દર તપાસો. ભારતમાં પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવની સરખામણી કરો અને તમારા પૈસા માટે શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય મેળવો

આંદામાન અને નિકોબાર આઇલેન્ડ્સ ₹ 75490/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75490/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) આંદામાન અને નિકોબાર આઇલેન્ડ્સ સોનાનો ભાવ ₹ 69200/-
આંધ્રપ્રદેશ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) આંધ્રપ્રદેશ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
અરુણાચલ પ્રદેશ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) અરુણાચલ પ્રદેશ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
આસામ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) આસામ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
બિહાર ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) બિહાર સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
ચંદીગ. ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ચંદીગ. સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
છત્તીસગ. ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) છત્તીસગ. સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
દાદરા અને નગર હવેલી ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) દાદરા અને નગર હવેલી સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
દમણ અને દીવ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) દમણ અને દીવ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
દિલ્હી ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) દિલ્હી સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
ગોવા ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ગોવા સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
ગુજરાત ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ગુજરાત સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
હરિયાણા ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) હરિયાણા સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
હિમાચલ પ્રદેશ ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) હિમાચલ પ્રદેશ સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
જમ્મુ અને કાશ્મીર ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) જમ્મુ અને કાશ્મીર સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
ઝારખંડ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ઝારખંડ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
કર્ણાટક ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) કર્ણાટક સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
કેરળ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) કેરળ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
લક્ષદ્વીપ ₹ 75490/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75490/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) લક્ષદ્વીપ સોનાનો ભાવ ₹ 69200/-
મધ્યપ્રદેશ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) મધ્યપ્રદેશ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
મહારાષ્ટ્ર ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) મહારાષ્ટ્ર સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
મણિપુર ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) મણિપુર સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
મેઘાલય ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) મેઘાલય સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
મિઝોરમ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) મિઝોરમ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
નાગાલેન્ડ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) નાગાલેન્ડ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
ઓડિશા ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ઓડિશા સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
પોંડિચેરી ₹ 75490/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75490/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) પોંડિચેરી સોનાનો ભાવ ₹ 69200/-
પંજાબ ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) પંજાબ સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
રાજસ્થાન ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) રાજસ્થાન સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
સિક્કિમ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) સિક્કિમ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
તામિલનાડુ ₹ 75490/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75490/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) તામિલનાડુ સોનાનો ભાવ ₹ 69200/-
તેલંગાણા ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) તેલંગાણા સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
ત્રિપુરા ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ત્રિપુરા સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-
ઉત્તરપ્રદેશ ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ઉત્તરપ્રદેશ સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
ઉત્તરાખંડ ₹ 75150/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75150/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) ઉત્તરાખંડ સોનાનો ભાવ ₹ 68900/-
પશ્ચિમ બંગાળ ₹ 75000/ 10 ગ્રામ (24K) ₹ 75000/- 24 કેરેટ (10gm) 22 કેરેટ (10gm) પશ્ચિમ બંગાળ સોનાનો ભાવ ₹ 68750/-